Setkání s hakou

Co říká wikipedie: „Haka je původně hromadný maorský tanec. Bývá také označován jako bojový tanec, protože býval tančen bojovníky před bitvou. Je doprovázen akustickými projevy tanečníků; pokřikem doprovázeným gestikulací rukou, podupáváním, křikem, grimasami, vyplazováním jazyku a podobně. Významem tance bylo dodání odvahy tanečníkům a zastrašení nepřítele.“

I v našem pojetí a vnímání, je významem haky dodání odvahy tanečníkům (žít v pravdě) a zastrašit nepřítele – své vnitřní překážky/strachy/obavy/slabosti, které nám brání být plně sebou samými.

maori-muz-historicka maori-dvojice

Podle maorské tradice je haka také symbolické spojení Nebe a Země. V této souvislosti vnímáme kvalitu haky ve své schopnosti přivést nás do plné přítomnosti, do spojení se svou přirozenou silou, do spojení s energií proudu Života.

Zajímá nás také jakou živost a propojení přináší haka do skupiny mužů a žen, když jí tančí společně.

haka-muzi-a-zeny


Příležitosti setkání s hakou:

  • Večery s hakou - pondělí 1 x měsíčně v novém centru Loreto, Štorchova 5, Libeňský most, Praha 8
  • kdykoliv & kdekoliv dle domluvy – kontaktujte nás ;-)

Průvodci:
Zdeněk Vencl – tanečník a organizátor (Dancing Heart, s.r.o., Oslava Života), absolvent 2-letého facilitačního výcviku Dancing Heart Path s Guy Barringtonem
Petr Havlan – firewalker, učitel bubnování, hudebník (bubny, tibetské mísy, gongy), průvodce cranio-sakrální-biodynamickou terapií